ساخت پنجره و رنگ ها در c

سلام

کد زیر مربوط به یک برنامه هست که در آن ابتدا یک پنجره در وسط صفحه ایجاد می کند و سپس متنی را بصورت چشمک زن و رنگی در آن چاپ می کند .

نکته1 : این برنامه باید در c تحت Dos اجرا شود .

نکته ٢ :در این برنامه بجای printf از دستور cprintf استفاده شده است .

 

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
  clrscr();
  window (30,19,50,21);                        //دستور ساخت پنجره

  //textcolor (0);                                  //رنگ قلم را تغییر می دهد 
  //textbackground (1);                        //رنگ پشت زمینه قلم را تغییر میدهد
  textattr(13+(7<<4)+BLINK);              //هم رنگ قلم و هم پشت زمینه را تغییر میدهد
  cprintf (" hello. your welcome ");       //متن را چشمک زن میکند BLINK کلمه
getch();
}

/ 1 نظر / 25 بازدید
سامان

ممنــــــــــــــون