دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آفرینش شاهرود - فناوری اطلاعات 1388
نویسنده: همکلاسی - یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧

سلام

سایت رسمی دانشگاه یعنی :

دانشگاه جامع علمی کاربردی آفرینش شاهرود

راه اندازی شد .

می توانید برای مشاهده نمرات خود و ... به آدرس ذیل مراجعه نمائید .

http://afarineshuast.ir/index.php

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :