آفرینش فناوری اطلاعات
نویسنده: همکلاسی - پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٦

سلام

نمرات درس ساختمان داده ، وب و تربیت بدنی در سایت دانشگاه وارد شده است برای مشاهده نمرات خود می توانید به آدرس زیر مراجعه نمائید .

سیستم سیاد دانشگاه آفرینش

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :